Tuesday, March 31, 2009

成晚做得一樣嘢

深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸…深呼吸………


44 comments:

梁巔巔 said...

開始進入寫 Blog 至高竟界~

出神入聖篇

篤篤篤撐 said...

加油...加油...加油...加油...加油...加油...加油...加油...加油.加油...加油...加油.....加油...加油...加油...加油...加油...加油...加油...加油...加油.加油...加油...加油.....加油...加油...加油...加油...加油...加油...加油...加油...加油.加油...加油...加油.....加油...加油...加油...加油...加油...加油...加油...加油...加油.加油...加油...加油.....加油...加油...加油...加油...加油...加油...加油...加油...加油.加油...加油...加油.....加油...加油...加油...加油...加油...加油...加油...加油...加油.加油...加油...加油.....

Derek said...

你生仔﹖

思..寧 said...

唔好咁激動
保持平穩呼吸
之後慢慢講番發生左咩事

Ron Lau - 劉明進 said...

:)
靜下來,離開一下,
再回來

亦 said...

玩緊yoga 嗎?

又呼又吸,
小心d 播!

火鶴 said...

咁有冇眨眼呀~

新鮮人 said...

人人人生都在呼吸,
日日日子都是要過,
天天天空還是清朗,
深深心處願得安寧!

Carrie said...

豬你無事丫ma?

the inner space said...

嘩! 搞乜野?

唔識妳的, 以為是入了產房, 生得囉!

深呼吸…用力用力…深呼吸…用力用力…深呼吸…用力用力…深呼吸…用力用力…深呼吸…用力用力…深呼吸…用力用力…深呼吸…用力用力…深呼吸…用力用力…深呼吸…用力用力…深呼吸…用力用力…深呼吸…用力用力…深呼吸…用力用力…深呼吸…用力用力…深呼吸…用力用力…深呼吸…用力用力…深呼吸…用力用力…深呼吸…用力用力…深呼吸…用力用力…深呼吸…用力用力…深呼吸…用力用力…深呼吸…用力用力…!!!!

鏡田 said...

小朱:呼吸太急了,用吐吶好些.感覺緩慢些..
呼吸同吐吶都有個共同重點,就係吸吶下去的.最終都要呼吐出來.放鬆些,長吐一口氣..沒事.

xiao zhu said...

巔巔:

咁耐唔黎,一黎到就潤我!!

其實你心諗嘅寫blog 至高境界唔係真係咁高架咋,所以我係唔會做嘅。不過點先係至高呢,我都冇乜意欲去諗,因為呢種思維方向唔啱我。

xiao zhu said...

篤撐:

加緊架喇、加緊架喇、一路都加緊架喇,不過好似唔係好夠油咁囉。

xiao zhu said...

Derek:

生女都得啩!

xiao zhu said...

思..寧:

就係唔想自己激動,所以至咁做。

xiao zhu said...

Ron:

多謝你!冷靜都算係我嘅強項。

xiao zhu said...

亦:

>>又呼又吸,
>>小心d 播!

吓!有呼吸都要小心? 要小心啲咩呀?

xiao zhu said...

火鶴:

你好衰架!!

係呀係呀,我仲有去廁所添呀。

xiao zhu said...

新鮮:

天空未必天天晴朗個喎!

不過心裏面嘅天空我會努力控制。

xiao zhu said...

Carrie:

係有事架,不過唔駛擔心我,實搞得掂嘅。

你呢幾晚記得要瞓夠呀!^^

xiao zhu said...

Space:

>>唔識妳的, 以為是入了產房, 生得囉!

識唔識我,同係唔係喺產房生仔,有咩關係呀?

生仔時候嘅呼吸方法唔同架。

xiao zhu said...

鏡田:

其實我係先深呼吸,再慢慢吐納,然後放鬆。仲長吐左好多 "口氣" 添呀。哈哈!

謝謝提點!^_

梁巔巔 said...

妳鍾意囉

思..寧 said...

平靜落黎就講下發生d咩事令你有機會激動啦

亦 said...

突然咁多, 好易猝死丫嘛, 近年興架!

Desertfox said...

哇, 你好Productive啊.

xiao zhu said...

巔巔:

梗係喇!

xiao zhu said...

思..寧:

好多嘢過左氣,就冇咩好講架喇。

xiao zhu said...

亦:

其實正如上面我答過,我係分階段性咁慢慢控制呼吸嘅,所以應該冇咩事。多謝你關心呀!

xiao zhu said...

Desertfox:

咁你咪再努力啲囉!不過要等多十幾日喎!哈哈

Morca said...

...眼花...

HollyCow said...

生下來 yet?

xiao zhu said...

Morca:

真係唔好意思呀!

xiao zhu said...

HollyCow:

食炸糊呀。呵呵!

Desertfox said...

这个Post都有三十几个comment, 你真是高手中的高手。

新鮮人 said...

唔去控制就會清朗,
太著意反而無用! =)

xiao zhu said...

Desertfox:

冇呀,有一半係我覆嘅,唔計架。而且點可以睇一篇作準呢?平時都唔係咁多喇。

其實我自己喺度發忟憎,好多謝大家咁關心我!

xiao zhu said...

新鮮:

之所以話控制,係要學習做到唔好輕易受外來因素影響自己。

新鮮人 said...

心清即明,
不受外界影響!

愈講愈玄,
自我領會!

xiao zhu said...

新鮮:

明。

seikomatic said...

嘩!姐,怪不得俺有點缺氧,做了點錯事

xiao zhu said...

大師:

做了點錯事? 做了"點" 啫吓話?!我成日都做、做左好多喇。

Ingrid said...

我就不明白了,為啥是呼吸而不是“吸呼”
這不折騰人嗎?深深呼出後又得深深吸進

xiao zhu said...

Ingrid:

呢啲咪叫做揾黎搞囉。