Tuesday, April 28, 2009

越度

不能申辯、不能提証,沒有寬減、沒有緩刑,判決了。

。。。

本從黑暗來,再返黑暗去。

我自無悔、無恨。


34 comments:

HollyCow said...

無悔、無恨! 是重點。
旁觀的誰可解心裡妙態!

xiao zhu said...

嗯,誰可解!

C.M. said...

人家下的判決,管他。

這裡那裏自有容身所。

xiao zhu said...

C.M.:

這裏那裏都無所謂,最重要的是有人陪。記得嗎?

C.M. said...

喂,講清楚,邊個陪邊個先。。。

HollyCow said...

Who can define 邊個陪邊個?
We are all together......

C.M. said...

嘿,竟然有人為珠辯解!

(不過見係你,放你一牛)

HollyCow said...

同是天涯淪落人,
相逢何必曾相識。。。

xiao zhu said...

C.M.:

喂,而家好似係你冇睇清楚喎!說話係我講嘅,即係我要人陪;講埋嘞,上款係你,咁即係說話係對你講啦,咁即係我要你陪。咁,夠清楚未呢?

xiao zhu said...

HollyCow:

我既自私、又貪心,當然多多益善啦。

xiao zhu said...

C.M.:

>>竟然有人...

咩意思先?

想扮欺善怕惡呀?

xiao zhu said...

牛牛:

你真係冇講錯,我越來越淪落呀。

HollyCow said...

你淪落? Or 我淪落D?
I feel like end of the world.....

xiao zhu said...

HollyCow,

Hey sis, I'm there waiting for you!!

HollyCow said...

Good to know!
I guess we should MSN!!!

C.M. said...

人多蝦人少... 無天理... (仲無人黎幫拖添!)

HollyCow said...

Really 人多!
2 to 1...........

xiao zhu said...

C.M.:

嗱嗱嗱,你成日都係咁架吓!

思..寧 said...

人總需要朋友
邊個陪邊個又有咩所謂
大家互相陪伴je
唔好咁計較啦

Morca said...

你是主控官, 你是培審員, 你還是法官...

xiao zhu said...

思..寧:

有咁多關心我嘅朋友陪,我梗係唔計較喇。

xiao zhu said...

Morca:

>>你是主控官, 你是培審員, 你還是法官...

都不是,我是被告。

浮游生物 said...

同是天涯淪落人~
共勉之!

有時真係要為自己打算一吓~
精神抖守一吓~
加油!! 努力!!

荒木茂 said...

無悔,無恨。
放下,自在。

HollyCow said...

荒木茂:唔得呀!留唔到呀?

珠珠:第一眼就睇出你是被告,判了死刑啦。

思..寧=(C..0):人總需要朋友!尤其異国千年女妖的我!

xiao zhu said...

浮游生物:

謝謝你浮游到這兒來鼓勵!

xiao zhu said...

荒木茂:

以毒攻毒可能會比較適合我。

xiao zhu said...

牛牛:

你當然會看得出,尤其是你也看了 full version。

HollyCow said...

不是Full Version, 我深信是浮沉在Same Version or Similar Version.

樸老 said...

呀!

唔記得問,"越度" 係乜解呀?

xiao zhu said...

牛牛:

Anyway,乜 version 都好喇,難得有人明。

xiao zhu said...

樸老:

唔解得嗎? 阿媽話,解左就會通街走喎。

微豆 Haricot said...

Let me ask a stupid question: Can you get out of that stressful situation, or is that a personal choice not to exit? You do not have to answer if you don't want to.

xiao zhu said...

微豆:

我當然可以答你,因為答案也在其中。

請想想為甚麼會發生 "從黑暗來,再返黑暗去"? 焦點並非為甚麼會再返黑暗,而是為甚麼會有這個過程的衍生。你明白我的意思嗎?

謝謝!