Sunday, April 26, 2009

因為我沒有,

所以我施予。9 comments:

Desertfox said...

施比受更有福

新鮮人 said...

這是一條數學公式:
- - = +

荒木茂 said...

因為你施予,
所以你擁有。
=)

HollyCow said...

http://hollycowplanet.spaces.live.com/default.aspx?_c01_BlogPart=blogentry&_c=BlogPart&handle=cns!8C175A4F3A013628!842
施比受更有福。。but。。。
很累吧?
我現在只想受!

xiao zhu said...

Desertfox:

要得到快樂,似易非易,似難非難。

xiao zhu said...

新鮮:

係唔係放諸四海而皆準嘅呢? 唉...

xiao zhu said...

荒木茂:

擁有的,也可以隨時隨地失去。

xiao zhu said...

HollyCow:

我都想,不過想就有嘅咩!

荒木茂 said...

塞翁失馬,焉知非福
塞翁得馬,焉知非禍
不必執著得失。