Monday, December 06, 2010

.
原來
都是一樣
畢竟
最是貪心、自私的
還是我


.

8 comments:

C.M. said...

我覺得你好鬼衰,成鬼日同我鬥沉淪。

the inner space said...

經濟學中貪心和自私是力量的根源也是禍的根源!

看每個人怎去運用!

參看:我的舊文

新鮮人 said...

你又唔係聖人,
貪心自私有乜奇?
哩個世界大把人貪心自私過你,
唔洗咁急去認衰喎!

老麥 said...

大炮,鬼唔自私咩!

xiao zhu said...

C.M.:

我不嬲都咁衰架啦,你而家至知咩?

xiao zhu said...

Space:

頭好痛,唔去分析咁多喇。

xiao zhu said...

新鮮:

如果係衰嘅,我實認架,唔會理人係點。

xiao zhu said...

老麥:

導彈,係囉,阿媽係女人!XD