Thursday, September 23, 2010

shen shang

.
想了一整天,可否重施故技?

……

一直都在跟自己過不去。

……

究竟我有甚麼苦衷!

……

怎麼能不。

……


..

9 comments:

新鮮人 said...

不是不能"不",
只是唔想啫!

Ebenezer said...

睇完你篇嘢,令我忽然記起有中秋猜燈謎呢個傳統^^

the inner space said...

”shen shang“ 是粵語拼音?還是國語拼音呢?

xiao zhu said...

新鮮:

都係一句啫!:P

xiao zhu said...

以便:

哈哈,咁就當應吓節喇。

xiao zhu said...

Space:

我不嬲畫公仔都唔畫腸架喇。(雖然我都承認有時都畫到面目模糊!)

the inner space said...

shen shang 我找到是“身上”和“神傷”!,

poklou said...

呢首歌係咪之前貼過架喇!

咁熟口熟面嘅?

xiao zhu said...

老老:

呢首冇貼過,貼過嘅係同名嘅歌。