Thursday, May 06, 2010

2010年5月6日

.
凌晨,站在窗前,俯望着,在大榕樹婆娑的枝葉罅縫間搜索着那街角的位置。

兩年前的那個凌晨。

一年裏面有三百六十五個日子,天很眷顧,總讓那些特別的事情集中發生在幾個日子裏,無須費力,都會記得。


.

7 comments:

C.M. said...

有些想留住的東西走了,卻來了很多不請自來的東西。

生活果真有笑有淚。

C.M. said...
This comment has been removed by the author.
xiao zhu said...

C.M.:

不請自來?你講緊我呀? -___-

C.M. said...

我係話,有翼,好可愛,又好頑皮果D。(... 難道是天使乎?)

xiao zhu said...

C.M.:

哦,咁即係唔係我喇;我想飛又飛唔起,(你可以話有翼都可以唔識飛嘅。)乞人憎但係又好乖(架)!

小寶 said...

咦?就落雨喇喎,你哋講緊咩吖?有翼?飛蟻吖?

xiao zhu said...

小寶:

你係唔係咁呀!想夾埋C.M.黎刺激我!崩口人忌崩口碗呀!