Saturday, September 09, 2006

testing

The setting is not so user friendly. Intstructions not clear enough.

6 comments:

the inner space said...

喂! 小朱姐 樸老話睇到你06年4月的文章,我搵到呢度,冇嘞!

你究竟收埋咗系邊度邊處吖?

xiao zhu said...

Space:

哈哈,你真係神心嘅唧,特登走黎揾。其實我都有留意,我估佢係打錯啩,應該係07年。^^

樸老 said...

呵呵呵!

我剛剛也發覺了! 那夜太累了。

糊糊塗塗攪"倒"兩位嘞!

阿妹小姐,我還在這裡浦緊。

xiao zhu said...

樸老:

別客氣,多謝你才是。

小寶 said...

到此一遊

xiao zhu said...

小寶:

做乜咁得閒黎呢度坐呀?